Pravila igre

IZVOD IZ PRAVILA O PRIREĐIVANJU POSEBNIH IGARA NA SREĆU KLAĐENJA PREKO SREDSTAVA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE – „ON-LINE“ KLAĐENJE

Član 3.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaključivanje ugovora po pristupu za učešće u svim vrstama klađenja kod Priređivača, a koji se smatra zaključenim kad učesnik izvrši registraciju i prvu uplatu Priređivaču za učešće u klađenju.

Ova pravila obavezuju Priređivača i sve učesnike i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 5.

Klađenje je posebna igra na sreću u kojoj Priređivač unapred određuje sportske i druge događaje i kvote za klađenje, a učesnik slobodnom voljom bira znakove (tipove) kojima obeležava ishod ponuđenog sportskog ili bilo kog drugog događaja ili grupe događaja. Klađenje se priređuje u kontinuitetu i svakodnevno, u zavisnosti od same ponude događaja. Datum i vreme početka sportskog ili nekog drugog događaja koje je prikazano u ponudi za klađenje koje je prikazano u štampanom ili elektronskom obliku informativnog je karaktera. Kao početak sportskog ili drugog događaja uzima se vreme istaknuto na zvaničnim izvorima informisanja.

Klađenje „Uživo“ („Live Bet“) je posebna vrsta klađenja i predstavlja mogućnost klađenja na događaje koji su u toku, kao i za vreme koje je predviđeno za pauzu tog događaja (četvrtina, trećina, poluvreme i slično).

Za „Uživo“ klađenje važe ista pravila kao i za klađenje pre početka meča, osim ako Priređivač nije drugačije naveo, odnosno jasno definisao.

Član 9.

Priređivač zadržava pravo da promeni kvote objavljene u programu sportskih ili drugih događaja, i u tom slučaju uzimaju se u obzir kvote koje su važeće u momentu uplate klađenja.

U slučaju grešaka od strane Priređivača vezane za ponudu igara, kvota, koeficijenata, totala, granice hendikepa i drugo, greške koje se odnose za vreme i mesto odigravanja utakmice, ponuđenog takmičarskog para ili ekipe i slično, Priređivač zadržava pravo da taj meč proglasi nevažećim za sve vrste igara čak i posle završetka sportkog ili drugog događaja, a računa se kvota jedan (1,00).

Ukoliko greškom budu prihvaćene uplate u okviru kombinacije više različitih sportskih ili drugih takmičenja (više događaja na tiketu) sa kvotama čiji ishodi mogu međusobno da utiču jedni na druge ili da zavise jedni od drugih (primer: klađenje na određenu ekipu ili pojedinca da će osvojiti takmičenje i da će pobediti u utakmici, odnosno meču u okviru tog takmičenja i sl.), te kvote u ponudi biće poništene a sama opklada biće ažurirana na osnovu ostalih preostalih odigranih parova sa kvotama (ako ih ima na odigranom tiketu).

Priređivač kao pomoć učesnicima u klađenju za svaku pojedinačnu ponudu može dati još dodatnih informacija (primer: tabela i statistika takmičenja, neutralan teren, da li se igra na jednu ili dve utakmice ili pobede, rezultat prethodnog meča ako se igra revanš, runda takmičenja, vrsta podloge na kojoj se igra meč i slično), ali ne odgovara za tačnost podataka.

Član 11.

“Hendikep” je prednost (primer: u golovima, koševima, poenima i drugo) koju Priređivač unapred daje nekom timu ili učesniku sa liste programa sportskih ili drugih događaja za klađenje.

Konačan ishod događaja sa hendikepom formira se tako što se broju golova, koševa ili poena označenih kao hendikep dodaju i golovi, koševi ili poeni koje je stvarno postigao tim kome je dat hendikep. Hendikep se uvek odnosi na gostujuću ekipu ili tim, odnosno igrača.

Član 15.

Pojedinačna cena kombinacije za klađenje iznosi 2,00 dinara.

Minimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 20,00 dinara.

Maksimalni iznos koji učesnik može uplatiti za klađenje iznosi 500.000,00 dinara.

Maksimalan iznos za isplatu dobitka učesniku iznosi 12.000.000,00 dinara.

Član 17.

Internet klađenje („On-line“ klađenje) je priređivanje igara na sreću putem interneta i drugih telekomunikacionih sredstava gde klijent može odigrati igru samostalno kroz interakciju sa sistemom bez neposrednih predstavnika Priređivača.

Ugovoreni odnosi između Priređivača i klijenata stupaju na snagu uspešnim zaključenjem registracije kroz koju klijent u potpunosti prihvata ova Pravila. Sam ugovor se zaključuje na neodređeno vreme gde svaka ugovorena strana isti ugovor može i otkazati bez prethodne najave i dodatnih obaveštenja.

Sklapanjem Ugovora klijent priznaje valjanost ovih Pravila i potvrđuje da je ista pročitao i da je upoznat sa njihovim sadržajem, te da ih u potpunosti i bez zadrške prihvata. Nepoznavanje pravila ili njihovo subjektivno tumačenje neće poništiti klađenje.

U slučaju spora klijent ne može isticati prigovor da nije poznavao odredbe ovih Pravila niti može zbog te okolnosti bilo šta da potražuje ili na tome zasnivati bilo kakav zahtev prema Priređivaču.

Član 18.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje učesniku u igri.

Član 19.

Priređivač pre početka klađenja određuje i objavljuje minimalne uslove za uplatu. Učesnici su dužni da poštuju minimum i maksimum broja sportskih ili drugih događaja za svaku vrstu klađenja onako kako je to Priređivač objavio u programu sportskih ili drugih događaja.

Član 20.

Ukoliko učesnik ustanovi da klađenje od strane Priređivača nije overeno u skladu sa njegovim zahtevom, tada učesnik ima pravo da odustane od klađenja i zatraži storniranje nakon izvršene uplate, a najkasnije u roku do 5 (pet) minuta nakon završetka overavanja klađenja, a pre početka odigravanja sportskog ili drugog događaja na tiketu. U ovom slučaju se poništavaju sve kombinacije za klađenje, a iznos uplate se vraća učesniku u celosti, osim u slučajevima kada odigrani tiket sadrži meč koji je bio u ponudi „Uživo“ klađenje.

Poništavanje (storniranje) tiketa nakon izvršene uplate koja sadrži meč ili mečeve iz ponude „uživo“ klađenja nije moguće.

Član 21.

Učesniku je zabranjeno da se u jednoj kombinaciji kladi više puta na isti sportski ili drugi događaj, osim ukoliko to Priređivač nije izričito odobrio u programu rasporeda sportskih ili drugih događaja.

Član 22.

Krajnji rok za prijem uplate za klađenje je do početka prvog sportskog ili drugog događaja na koji se učesnik kladi, osim ako Priređivač nije odredio drugačije.

U slučaju kada se izvrši uplata za klađenje na sportske ili druge događaje koji su već počeli, osim za klađenje „Uživo“, ili su već završeni, Priređivač zadržava pravo da takve događaje proglasi neregularnim i dodeli kvotu jedan (1,00), osim u slučajevima kada Priređivač drugačije propiše.

Član 23.

Zvaničan rezultat je rezultat postignut u regularnom toku utakmice ili takmičenja. Regularni tok utakmice, ili trajanje utakmice u fudbalu se smatra 2 x 45.minuta, osim u posebnim slučajevima (turniri u okviru tipa „trijagonale” gde se meč igra 45. minuta, odnosno mečevi omladinskih selekcija koji traju 2 x 40. minuta i drugi) , u košarci 4 x 10.minuta (4 x 12.minuta “NBA“ liga), hokej na ledu 3 x 20.minuta, rukomet 2 x 30.minuta, vaterpolo 4 x 8.minuta i drugo, osim ako Priređivač nije naglasio drugačije. Produžeci, zlatni gol i penali (jedanaesterci, sedmerci, slobodna bacanja i slično) se ne smatraju regularnim tokom utakmice ili takmičenja, (izuzev za bejzbol, koji se igra do konačnog pobednika), osim ako Priređivač nije naznačio i propisao drugačije. Nikakve naknadne odluke i promene rezultata od pojedinca, zvaničnika takmičenja, komisije i slično za svaki sportski ili drugi događaj (na tzv. „zelenim stolom“, kasnijom diskvalifikacijom ekipe ili pojedinca i slično) se neće uzeti u obzir, osim ukoliko Priređivač nije naznačio i propisao drugačije.

Priređivač utvrđuje zvaničan rezultat sportskog i drugog događaja na osnovu zvaničnih izveštaja koje službeno objavljuje organizator sportskog ili drugog takmičenja (nacionalno ili internacionalno udruženje, liga, kup i sl.). Konkretno, zvanični izvori informisanja na osnovu kojih se uzima rezultat za obradu i rezultovanje događaja može biti: zvanična internet stranica organizatora takmičenja, zvanična stranica prvoimenovane ekipe ili pojedinca, zvanična internet stranica drugoimenovane ekipe ili pojedinca i druga sredstva informisanja. Internet stranice koje pružaju usluge prikaza rezultata (uživo i krajnjih rezultata), kao i statistike nisu zvanični i merodavni prilikom obrade i rezultovanje bilo kog sportskog ili nekog drugog događaja. Ako se dobijene informacije na bilo koji način razlikuju, za zvaničan rezultat se uzima onaj rezultat sa jasno preciziranog izvora koji je najviši u navedenoj hijerarhiji:

– zvanična stranica organizatora takmičenja,

– zvanična stranica prvoimenovane ekipe ili pojedinca,

– zvanična stranica drugoimenovane ekipe ili pojedinca

– ostala sredstva informisanja.

Član 24.

U slučaju promene termina odigravanja sportskog ili drugog takmičenja (meča), postignuti rezultat se smatra važećim ukoliko je drugi meč počeo najkasnije do 48 sati (časova) od prvobitno navedenog zvaničnog početka meča u programu sportskog ili drugog takmičenja.

Rezultat nastavka prekinutog ili novoodigranog sportskog ili drugog događaja posle isteka predviđenog roka od 48 sati (časova) neće se uzimati u obzir, osim ako Priređivač nije drugačije propisao.

U slučaju da se događaj koji je predmet klađenja prekine iz bilo kog razloga (čak i ukoliko se dogodi u poslednjem minutu meča), a ne nastavi se i ne završi u predviđenom roku, slede pravila definisana po vrsti sporta:

Turnirska takmičenja, međusobni dueli: U turnirskim takmičenjima i kod međusobnih duela ne primenjuje se načelo isticanja domaćina prilikom sastavljanja ponuda (razni turniri, svetska, evropska prvenstva, skijaški kupovi i sl) smatraće se da svi učesnici takvih takmičenja igraju na neutralnom terenu bez obzira da li su iz države organizatora takvog takmičenja ili mesta održavanja takmičenja.

Fudbal, američki fudbal, ragbi, košarka, rukomet, hokej, vaterpolo: Ako se započeti meč prekine bilo kada pre regularnog (zvaničnog) završetka, rezultat nije važeći za sve igre čiji ishod do momenta prekida nije poznat (postoji mogućnost promene rezultata koji direktno može da utiče na ishod odigrane igre) i računaće se kvota jedan (1,00). Sve igre, čiji je ishod do momenta prekida poznat i završen (u slučaju promene rezultata ništa ne bi uticalo na promenu ishoda odigrane igre), biće priznate i obrađene rezultatom u trenutku prekida.

Primer 1:

Meč Arsenal – Čelzi je prekinut u 33.minutu prvog poluvremena pri rezultatu 0:0.

U ovom slučaju meč će se proglasiti nevažećim i za sve igre računaće se kvota jedan (1,00).

Primer 2:

Meč Arsenal – Čelzi je prekinut u 43. minutu prvog poluvremena pri rezultatu 3:0.

Za sve igre čiji ishod do momenta prekida nije poznat ili nije završena igra (postoji mogućnost promene rezultata koji direktno može da utiče na ishod odigrane igre) postojeći rezultat nije važeći i računaće se kvota jedan (1,00). U ovom slučaju radi se o sledećim igrama: konačan ishod (1,X,2), dupla šansa (1X,12,X2), ishod prvog poluvremena (1p1,1pX,1p2), poluvreme ili kraj (p/k1,p/kX,p/k2), poluvreme/kraj (1-1,1-X, 1-2,X-X,X-1,X-2,2-2,2-X,2-1), dupla pobeda (dp1,dp2), super pobeda (sp1,sp2), viner, ukupno golova: 0-3,1-3, 4+, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6, 5+, 6+, 7+, gol gol, ne gol, hendikep 1, hendikep 2, ukupno golova prvo poluvreme: 1-3, 2-3, 4+, ukupno golova drugo poluvreme: 1-3, 2-3, 4+, daje/ne daje gol 90 min. (ne1, da2, ne2), daje/ne daje gol prvo i drugo poluvreme (sve igre), za sve miks igre (osim za poznate ishode: 1&0-2, 2&0-2, ng1&gg2, ng1&ng2, 1X&0-2,12&0-2, X2&0-2), golovi domaćin/gost: 1g1+, 1g2+, 2d1+, 2d 2+, gt1, gt2, g2+, g3+, g1-2, dupla šansa prvo poluvreme (11X,112,1X2), dupla šansa drugo poluvreme (21X,212,2X2), viner prvo poluvreme, viner drugo poluvreme, prvi daje gol drugo poluvreme (2pdg1,2pdgh,2pdg2), ne gol/gol prvo poluvreme (ngp), ne gol/gol drugo poluvreme (ngd) i dr.

Za sve igre čiji je ishod do momenta prekida poznat i gde se sama odigrana igra završila (u slučaju promene rezultata ništa ne bi uticalo na promenu ishoda odigrane igre) rezultat je važeći i odigrani tipovi će biti obrađeni. U ovom slučaju, kao dobitni tipovi će biti obrađene sledeće igre: prvi daje gol domaćin (pdg1), ukupno golova na meču 2+ i 3+, ukupno golova prvo poluvreme 11+,12+ i 13+, domaćin daje gol na meču, 1d1+, 1d2+, d2+, d3+, prvi daje gol domaćin u prvom poluvremenu i sl. Tipovi koji nisu dobitni u ovom slučaju su: prvi daje gol gost (pdg2), ukupno golova na meču: 0-1, tačno 1 gol, 0-2, 1-2, tačno 2 gola; ukupno golova prvo poluvreme: 1p0, 1p0-1, 1p1-2; domaćin ne daje gol na meču, domaćin daje tačno 1 gol na meču, domaćin daje tačno 2 gola na meču, domaćin daje 1-2 gola na meču, miks igre: 1&0-2, 2&0-2,ng1&gg2, ng1&ng2, 1X&0-2,12&0-2, X2&0-2, prvi daje gol prvo poluvreme X (1pdgX), prvi daje gol prvo poluvreme gost (1pdg2) i dr.

Primer 3:

Meč Arsenal – Čelzi je prekinut u 83. minutu pri rezultatu 2:1 (poluvreme 1:0).

Za sve igre čiji ishod do momenta prekida nije poznat ili nije završena igra (gde je postojala mogućnost promene rezultata) postojeći rezultat nije važeći i računaće se kvota jedan (1,00). U ovom slučaju radi se o sledećim igrama: konačan ishod (1,X,2), dupla šansa 1X,12,X2), poluvreme ili kraj X i 2(p/k X i p/k 2), poluvreme/kraj 1-1,1-X,1-2, dupla pobeda (dp1), viner, ukupno golova: 0-3,1-3, 4+, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 4-5, 4-6, 5+, 6+, 7+, hendikep 1, hendikep 2, ukupno golova drugo poluvereme: 2p1-2, 2p1-3, 2p2-3, 2p3+, 2p4+, miks igre: 1&d2+. 2&g2+, 1-1&4+, gg&4+, 1&2-3, 1&3+, 2&2-3, 2&3+, 1-1&3+, 1&4+, 2&4+, 1-1&gg, 1&gg, 2&gg, g2+&gg, 2p1&gg2, 2ph&gg2, 2p2&gg2, 1&0-3, 2&0-3, 1X&3+,12&3+, X2&3+, 2g2+, golovi domaćin/gost: gt1, dt2, gt2, g2+, d3+, g3+, d1-2, g1-2, dupla šansa drugo poluvreme(21X,212,2X2), viner drugo poluvreme, pada više golova i dr.

Za sve igre čiji je ishod do momenta prekida poznat i gde se sama odigrana igra završila (i u slučaju promene rezultata ništa ne bi uticalo na promenu ishoda odigrane igre) rezultat je važeći i odigrani tipovi će biti obrađeni. U ovom slučaju, kao dobitni tipovi će biti obrađene sledeće igre: ishod prvog poluvremena 1(1p1), poluvreme ili kraj 1 (p/k1), prvi daje gol domaćin (pdg1), ukupno golova na meču 2+ i 3+, gol gol (gg), ukupno golova prvo poluvreme: 1p0-1, 1p1+, 1p1-2, 1p1-3, ukupno golova drugo poluvreme: 2p1+, 2p2+, domaćin daje gol na meču, gost daje gol na meču, domaćin daje gol u prvom i drugom poluvremenu, gost ne daje gol bar u jednom poluvremenu, golovi: 11+&21+, 11+&22+, 1d1+, 2d1+, 2d2+, d2+, 2g1+, dupla šansa prvo poluvreme (11X i 112), viner prvo poluvreme 1, prvi daje gol domaćin u prvom poluvremenu (1pdg1), prvi daje gol domaćin u drugom poluvremenu (2pdg1), ne gol prvo poluvreme (1ng) i dr. Tipovi koji nisu dobitni u ovom slučaju su: ishod prvog poluvremena X (1pX), ishod prvog poluvremena 2 (1p2), poluvreme-kraj X-1, X-X,X-2,2-2, 2-X, 2-1, prvi daje gol gost (pdg2), ukupno golova na meču: 0-1, t1, 0-2, 1-2, t2; ne gol-gol (ng), 12+&21+, 22+&22+, ukupno golova prvo poluvreme: 1p0,1p2+, 1p2-3, 1p3+ 1p4+; ukupno golova drugo poluvreme: 2t0, 2p0-1; golovi domaćin: domaćin ne daje gol na meču, dt1, 1d2+, 1g1+, 1g2+, miks igre: 2-2&4+, 2-2&3+, 1&12+, 2&12+, 2-2&gg, 1-1&12+, 2-2&12+, 1&0-2, 2&0-2, 1g1+&2g2+,1g2+&2g1+, 1d2+&2d2+, 1g2+&2g2+,gg1&gg2, 2p1&ng2, 2p2&ng2, gg1&ng2, ng1&ng2, 1-1&ngg, 2-2&ngd, 1X&0-2,12&0-2, X2&0-2, gg1, dupla šansa prvo poluvreme (1X2), viner prvo poluvreme 2, prvi daje gol prvo poluvreme H (1pdgh), prvi daje gol prvo poluvreme gost (1pdg2), ngd i dr.

Tenis, stoni tenis: Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni ishod, određen prvim službenim objavljivanjem. Naknadne izmene, odluka pojedinca ili zvanične komisije ne uzimaju se u obzir.

Ako se započeti meč prekine bilo kada pre regularnog (zvaničnog) završetka, rezultat nije važeći za sve igre čiji ishod do momenta prekida nije poznat (postoji mogućnost promene rezultata koji direktno može da utiče na ishod odigrane igre) i računaće se kvota jedan (1,00). Sve igre, čiji je ishod do momenta prekida poznat i završen(u slučaju promene rezultata ništa ne bi uticalo na promenu ishoda odigrane igre), biće priznate i obrađene rezultatom u trenutku prekida.

Princip obrade odigranih tipova, odnosno igara, zasniva se na isti način kao što je to objašnjeno u navedenim primerima za igre koje se odnose na fudbal.

Ukoliko neko od učesnika odustane (povreda, predaja, diskvalifikacijai drugo) pre zvaničnog početka meča, bez obzira ko se od učesnika plasirao u narednu rundu takmičenja, meč se proglašava nevažećim i dodeljuje mu se kvota jedan (1,00).

Skijanje, atletika: Za rezultat događaja uzima se u obzir redosled određen prvim službenim objavljivanjem. Naknadne izmene, odluka pojedinca ili zvanične komisije odrđenog takmičenja ne uzimaju se u obzir, ukoliko Priređivač to nije naznačio drugačije u ponudi.

Auto-Moto sport: Ukoliko se započeta trka prekine bilo kada pre regularnog (zvaničnog) završetka i ne nastavi u roku od 48 sati (časova) od zvaničnog početka trke, postignuti rezultat t.j. poredak koji je organizator takmičenja proglasio na prvim zvaničnim rezultatima nakon završetka trke po unapred utvrđenim pravilima i propisima. Naknadne odluke od strane organizatora trke ili zvaničnika međunarodne Auto-Moto Federacije neće biti razmatrane.

Klađenje na učesnika trke se smatra važećim ako se učesnik trke pojavi na stazi (može da startuje na samoj stazi ili iz boksa), bez obzira da li trku započne i završi. Ako se učesnik trke ne pojavi na stazi usled odustajanja pre zvaničnog početka same trke, klađenje se neće smatrati važećim i računaće se kvota jedan (1,00). Isto pravilo važi i za pol-poziciju.

Borilački sportovi: Pobednikom događaja smatra se takmičar, koji je nakon završetka borbe proglašen za pobednika. U slučaju da su takmičari pre vremena završili dvoboj zbog odustajanja jednog od takmičara (povreda, predaja, diskvalifikacija i dr) protivnik se smatra pobednikom i u obzir se uzima igrani koeficijent.

Kasnije izmene, odluka pojedinca ili zvanične komisije ne uzimaju se u obzir osim u slučaju da Priređivač nije naznačio drugačije. U slučaju da je događaj otkazan pre početka borbe zbog odustajanja jednog od takmičara, događaj se proglašava nevažećim za sve igre i računa se kvota jedan (1,00).

Golf: Za rezultat događaja u obzir se uzima konačni rezultat određen prvim službenim objavljivanjem (što važi iu slučaju, ako se igra na samo 15 od 18 rupa). Naknadne izmene, odluka pojedinca ili zvanične komisije određenog takmičenja ne uzimaju se u obzir, ukoliko Priređivač to nije naznačio drugačije u ponudi.

Bejzbol: Za rezultat događaja uzima se u obzir konačni rezultat nakon završetka, uključujući svaki produžetak ili skraćenje vremena igre koje zadovoljava kriterijume zadate od službenih organa dotičnog takmičenja, osim ako Priređivač nije naznačio drugačije u ponudi. Naknadne izmene, odluka pojedinca ili zvanične komisije određenog takmičenja ne uzimaju se u obzir.

Ako se u jednom danu igraju dve utakmice između istih klubova u obzir se uzima rezultat prve odigrane utakmice,osim u slučaju kada Priređivač naznači drugačije u ponudi (1.ut. ili 2.ut.).U slučaju promene mesta događaja koju Priređivač nije nagovestio ili s kojom Priređivač nije upoznat, klađenje će biti važeće pod uslovom da promena mesta događaja nije takve prirode da se odigrava na terenu gostujuće ekipe, au takvom slučaju (zamena domaćinstva) klađenje se neće smatrati važećim i računaće se kvota jedan (1,00).

Ako se započeti meč prekine bilo kada pre regularnog (zvaničnog) završetka, rezultat nije važeći za sve igre čiji ishod do momenta prekida nije poznat (postoji mogućnost promene rezultata koji direktno može da utiče na ishod odigrane igre) i računaće se kvota jedan (1,00). Sve igre, čiji je ishod do momenta prekida poznat i završen(u slučaju promene rezultata ništa ne bi uticalo na promenu ishoda odigrane igre), biće priznate i obrađene rezultatom u trenutku prekida.

Princip obrade odigranih tipova, odnosno igara, zasniva se na isti način kao što je to objašnjeno u navedenim primerima za igre koje se odnose na fudbal.

Zimski sportovi: Za disciplinu skijaški skokovi u slučaju prekida, potrebno je da se održi jedna cela serija skokova kako bi rezultat bio važeći.

Ukoliko do prekida dođe u toku prve serije klađenje je nevažeće i računa se kvota jedan (1,00) za sve igre.

Za ostale skijaške discipline važi isto pravilo kao i za skijaške skokove.

Ostali sportovi: Za sve sportove i druga takmičenja koja nisu definisana u članu 24. organizator se obavezuje da će pravilo za klađenje istaći u ponudi za klađenje pored ponuđene igre.

Član 25.

Za sva klađenja, koja su primljena, a odigrana su na tim ili igrača koji je iz bilo kog razloga ispao ili odustao od daljeg takmičenja, a pre početka sportskog ili drugog događaja, smatra se da nisu dobitna i računa se kvota 1,00 (jedan), osim ukoliko se drugačije ne navodi u programu sportskih ili drugih događaja.

Član 26.

Ukoliko se dogodi da je ishod klađenja unapred poznat, kao i da se posle završetka meča utvrdi bilo kakva neregularnost u predmetu klađenja sportskog ili drugog takmičenja, ili ako Priređivač oceni da postoji osnovana sumnja da je bilo ko delovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju sportkih ili drugih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju događaja, Priređivač zadržava pravo da suspenduje isplatu dobitka. Priređivač takvo klađenje proglašava nevažećim i računa se kvota jedan (1,00).

Član 27.

Priređivač može u svakom trenutku limitirati ili odbiti bilo koju opkladu ili bilo koju uplatu od igrača.

Priređivač zadržava pravo da ispravi finansijsku transakciju isplaćenog dobitka na virtualni račun igrača ukoliko je isplata izvršene zbog tehničke greške ili pogrešno evidentiranog rezultata, i da izvrši povrat pogrešno uplaćenog iznosa.

Priređivač ima pravo da u svakom trenutku ispravi očigledne greške bez prethodne najave ili naknadnog obaveštenja. Ako igrač novac koji je greškom isplaćen na njegov virtualni račun koristi za uplatu opklade iste se smatraju nevažećima, nezavisno o eventualnom kašnjenju u utvrđivanju i samoj dojavi greške.

Član 30.

Pri isplati eventualnog dobitka, priznaće se samo tiketi koji su nesumnjivo izdati od strane Priređivača. U slučaju sumnje, Priređivač zadržava pravo da isplatu tiketa ne izvrši. Samu autentičnost tiketa vrši Priređivač na osnovu standardnih i opšteprihvaćenih sistema zaštite (kontrolni-pin kod, bar kod, hologram i slično).

Član 31.

Učesnik u klađenju ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izveštaja o rezultatima događaja, uloži pismeni prigovor Priređivaču, ukoliko smatra da Priređivač nije pravilno ustanovio dobitak.

Ako Priređivač utvrdi da je prigovor osnovan, dužan je da u roku od 30 dana po isteku roka iz stava 1. ovog člana, izvrši isplatu iznosa ostvarenog dobitka učesniku u klađenju.

Član 34.

Za registraciju i korišćenje internet klađenja („On-line“ klađenja) Priređivača, igrač mora biti punoletan (18+ godina). U određenim državama minimalna starost u zavisnosti od lokalnih zakonskih propisa može biti drugačija.

Priređivač zadržava pravo da u svakom trenutku zatraži važeći dokument na osnovu čega bi se utvrdila starost klijenta i u slučaju da dokumentacija nije poslata Priređivaču blagovremeno ili ako se poslata dokumentacija smatra nezadovoljavajućom, u svakom trenutku korisnički nalog klijenta može biti blokiran (čime bi se zabranio pristup istom).

Član 35.

Registracija igrača je preuzimanje i čuvanje podataka o igraču na osnovu ugovora sklopljenog putem internet stranice Priređivača. Tokom registracionog postupka igrač je obavezan da tačno i u potpunosti popuni zadati obrazac za prijavu sa podacima koje potražuje Priređivač.

Korisnički podaci su korisničko ime, lozinka i „E-mail“ adresa. Korisničko ime se ne može promeniti. Lični podaci su: ime i prezime korisnika, datum rođenja, JMBG, adresa prebivališta, mesto i poštanski broj i broj kontakt telefona.

Nakon potvrde ličnih podataka Priređivač indentifikuje igrača putem uvida u važeći lični dokument igrača sa fotografijom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola). Igrač je dužan, na zahtev Priređivača, dostaviti kopiju ličnih dokumenata u uplatno mesto Priređivača ili na zvaničnu „E-mail“ adresu koja je navedena na internet stranici Priređivača, a koja služi za podršku igračima.

Igrač je u obavezi da čuva svoje korisničke podatke i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posledice raspolaganja virtualnim računom, kao i njegovu zloupotrebu od strane neovlašćenih osoba. Nakon registracije, igraču se automatski i bez naknade otvara virtualni račun preko koga se odvijaju sve novčane transakcije.

U slučaju da podaci registrovani na nalogu u bazi podataka Priređivača nisu tačni, Priređivač zadržava pravo da poništi sve tekuće opklade, blokira ili zatvori nalog i obustavi sva plaćanja u očekivanju ishoda predviđene istrage i utvrđivanja eventualne nastale štete. Uz sve to, Priređivač zadržava pravo da zadrži sredstva koja su uplaćena na nalogu igrača na ime štete koju Priređivač pretrpi usled kršenja ovog propisanog pravila.

Član 36.

Igraču je dozvoljeno da upravlja samo jednim virtualnim računom kome može da pristupi samo uz unos ispravnog korisničkog imena i odgovarajuće lozinke. Igrač može da koristi virtualni račun samo u svrhu učestvovanja u igri na sreću klađenje.

Ime i prezime na virtualnom računu igrača mora biti indentično imenu i prezimenu na kreditnoj kartici igrača i ostalim računima koje koristi u svrhu novčanih transakcija, samo ukoliko se uplate i isplate vrše putem kreditnih kartica i transakcijskog računa igrača.

Priređivač zadržava pravo da igraču zatvori virtualni račun, uskrati eventualni dobitak i sve njegove opklade proglasi nevažećim u slučaju manipulacija ili prevara kao i u slučaju povrede odredbi ovih Pravila, ako igrač deluje umesto druge osobe, uplaćuje sredstva stečena preko kriminalnih i/ili nelegalnih aktivnosti, isplaćuje sredstva na transkcijske račune koje nije ovlašćen da koristi, ili ukoliko bi se ustanovilo da je igrač otvorio nekoliko virtualnih računa suprotno odredbama ovih Pravila.

Član 37.

Priređivač propisuje uslove korišćenja pojedinih marketinških bonusa. Priređivač se obavezuje da će pre dodeljivanja marketinških bonusa tačno propisati uslove koje igrač mora da zadovolji kako bi ostvario pojedini marketinški bonus i iste će javno objaviti na svojoj internet stranici, društvenim mrežama ili na neki drugi prigodan način. Marketinški bonusi su limitirani tako da jedan igrač može dobiti samo jedan isti bonus. U slučaju da igrač dobije više bonusa, na osnovu toga je suprotno ovim Pravilima ima više otvorenih računa, Priređivač ima pravo da uskrati bonus igraču i da zatvori sve račune istog igrača.

Marketinški bonusi dobijeni od strane Priređivača, mogu se koristiti isključivo za klađenje i ne mogu se isplatiti. Isplata dobitaka od marketinških bonusa se neće sprovoditi sve dok ih igrač nije uložio barem onoliko puta koliko je navedeno u uslovima korišćenja marketinških bonusa. U slučaju bilo kakve zloupotrebe, Priređivač zadržava pravo da okonča marketinške akcije i da uskrati marketinške bonuse pojedinim ili svim igračima. Ukoliko igrač iskoristi sve marketinške bonuse i zatvori račun, pri otvaranju novog računa nema pravo da iskoristi već iskorišćene bonuse.

Član 39.

Zahtev za zatvaranjem virtualnog računa igrač može podneti bez navođenja razloga u bilo kom trenutku isključivo u pisanom ili elektronskom obliku. Zatvaranje računa uslovljeno je isplatom na virtualni račun igrača svih uplaćenih listića. U postupku zatvaranja virtualnog računa igraču se isplaćuju sredstva za isplatu (uplaćena sredstva i ostvareni dobici od klađenja) od čega su izuzeti eventualni bonusi dobijeni od Priređivača, a koji služe isključivo za uplate na opklade ili igre Priređivača.

Član 40.

Priređivač se obavezuje da isplati sve dobitke ostvarene u skladu sa ovim Pravilima.

Priređivač ne prihvata odgovornost za novac koji izgubi igrač na našoj zvaničnoj internet stranici pri postavljanju opklada, kao i u slučaju njihovog gubitnog ishoda, budući da je postavljanje opklada (klađenje) suština zaključenog ugovora između igrača i Priređivača.

Priređivač ne prihvata odgovornost za štetu ili gubitke nastale u vezi sa neispravnim funkcionisanjem zvanične internet stranice Priređivača ili nekog od njegovih elemenata, delova, opreme, softvera ili njegovog sadržaja, uključujući gubitak podataka ili kašnjenje u njihovom prenosu izazvano korišćenjem usluga internet provajdera ili pretraživača ili drugog softvera nad kojim Priređivač nema kontrolu (kašnjenje ili prekidi u radu ili prenosu podataka, njihov gubitak ili oštećenje), osim u slučajevima kada je Priređivač namerno ili usled grube nepažnje prekršio obaveze. Ukoliko dođe do bilo kakve neispravnosti, Priređivač zadržava pravo da u svakom trenutku otkaže, odloži ili obustavi pružanje usluga koje je u toku bez prihvatanja bilo kakve odgovornosti za gubitak ili štetu neposredno izazvanu ovim postupkom, osim u slučajevima koji su predviđeni ovim Pravilima.

Priređivač ne preuzima odgovornost za:

– Greške na zvaničnoj internet stranici u vezi sa uslugama koje su posledica nepotpunih ili pogrešnih podataka koje su dostavili klijent ili treće lice

– Neovlašćeno korišćenje ili presretanje informacija pre njihovog prispeća na zvaničnu internet stranicu Priređivača

– Neovlašćeno korišćenje ili neovlašćeni pristup podacima povezan sa postupcima igrača ili korišćenjem zvanične internet stranice koje Priređivač obrađuje, osim ukoliko pomenuto neovlašćeno korišćenje ili pristup nisu posledica grube nepažnje ili namerne radnje od strane Priređivača.

– Tačnost informacija, sadržaja, podataka, elemenata ili drugih informacija ili materijala objavljenih na zvaničnoj internet stranici ili putem istog, uključujući sve vrsta informacija objavljenih od strane trećih lica ili nekih od partnera Priređivača, izuzev u slučaju grube nepažnje ili namerne radnje Priređivača.

– Usluge koje pruža finansijska ustanova, banka ili kreditna služba čije usluge koristi igrač.

Član 41.

Priređivač zadržava pravo da ukloni ili kasnije objavi jedan element ponude ili kompletnu ponudu vezano za konkretan sportski ili drugi događaj do daljnjeg ili trajno prema sopstvenom nahođenju i to bez obaveze da prethodno obavesti korisnika. U slučaju opisanog uklanjanja, ne postoji mogućnost da igrač ostvari bilo kakva prava ili potraživanja prema Priređivaču.

Priređivač ima pravo da dopuni, povuče ili opozove bilo koju, jednu ili sve usluge i/ili usluge koje pružaju treća lica u svakom trenutku i to do daljnjeg ili trajno prema sopstvenom nahođenju i to bez obaveze prethodnog obaveštavanja korisnika (time su obuhvaćene izmene cena, opcija, funkcija i drugih karakteristika vezanih za klađenje, igre i sve druge usluge koje su u ponudi na zvaničnoj internet stranici Priređivača). U tim slučajevima, sve nepotvrđene opklade smatraće se odbijenim.

Priređivač ima diskreciono pravo da otkupi ili angažuje bilo koje novo ili alternativno rešenje ili uslugu koju pruža treća strana, bez obaveze da o tome prethodno obaveti korisnika. Svi pripadajući uslovi biće objavljeni i dostupni klijentima, koji potvrđuju da su ih pročitali i prihvatili pre registrovanja ili učestvovanja u uslugama koje preko zvanične internet stranice pruža treće lice ili strana.

Član 43.

Strogo je zabranjeno korišćenje, kopiranje ili reprodukovanje zaštitnih znakova ili logotipova Priređivača koji su objavljeni na zvaničnoj internet stranici www.maxbet.rs u bilo kom vidu bez prethodne pismene dozvole Priređivača.

Klijenti koji posećuju zvaničnu internet stranicu Priređivača imaju pravo da prikažu ili sačuvaju verziju internet stranice isključivo i samo za ličnu upotrebu. Bez pismenog odobrenja Priređivača niko nema pravo da reprodukuje, objavljuje ili unosi izmene na internet stranici, u proizvodima za pružanje „On-line“ usluga ili njihovim komponentama, niti da od istih stvara izvedene radove, kao ni da učestvuje u njihvom ustupanju ili prodaji ili da iste objavljuju na svetskoj internet mreži ili da koriste u bilo kom drugom obliku i u bilo koje javne ili komercijalne svrhe.

Klijentima je takođe zabranjeno da koriste robotske softvere, veb indeksere, tragače ili bilo koji drugi automatizovani program za pristup zvaničnoj internet stranici Priređivača ili proizvodima koji su u ponudi preko istog, kao ni da uklanjaju ili menjaju informacije vezane za zaštitu autorskih prava i zaštitne znakove ili bilo koje podatke o vlasniku objavljene na internet stranici Priređivača ili odštampanim internet stranicama.

Član 44.

Priređivač zadržava pravo da pojedine dobitne tikete objavi u listi programa sportskih i drugih događaja u štampanom ili elektronskom obliku (na internet stranici) i u drugim sredstvima informisanja, a u cilju promovisanja kladionice, bez obaveze da prethodno obavesti igrača čiji je tiket dobitan.

Član 45.

Učesnicima koji se ne pridržavaju ovih pravila, Priređivač može zabraniti učešće u igrama na sreću kao i sam pristup zvaničnoj internet stranici Priređivača bez ikakvog prethodnog obaveštenja i naknadnog obrazloženja.

Član 46.

Ova pravila će biti istaknuta na zvaničnoj internet stranici Priređivača čime će postati javno objavljena i dostupna svim učesnicima u klađenju.

Priređivač je dužan da pravila koja nisu obuhvaćena ovim pravilima istakne na zvaničnoj internet stranici kao posebna pravila.

Član 47.

Za rešavanje svih mogućih sporova između učesnika i Priređivača nadležan je sud u Beogradu.

Član 48.

Ova pravila stupaju na snagu nakon dobijanja saglasnosti od strane Ministra finansija, a primenjuju se od dana isticanja na zvaničnoj internet stranici Priređivača. Na taj način će se smatrati da je svaki učesnik u klađenju upoznat sa pravilima kao i da ih bez rezerve prihvata.

 

filetype_pdfPREUZMITE KOMPLETAN PRAVILNIK

 

PRAVILA IGRE ZA LIVE

OSNOVNA PRAVILA LIVE KLAĐENJA I POSEBNA ZA FUDBAL

POSEBNA PRAVILA LIVE TENIS

POSEBNA PRAVILA LIVE KOŠARKA

POSEBNA PRAVILA LIVE RUKOMET

POSEBNA PRAVILA LIVE ODBOJKA

POSEBNA PRAVILA LIVE HOKEJ

POSEBNA PRAVILA LIVE AMERIČKI FUDBAL

POSEBNA PRAVILA LIVE FUTSAL

POSEBNA PRAVILA LIVE BADMINTON

POSEBNA PRAVILA LIVE ODBOJKA NA PESKU

POREZ NA DOBITKE