Freebet – uputstvo

Kada dobijete bonus/nagradnu igru da se uplate sredstva na Vaš nalog od strane kompanije MaxBet ona će biti deponovana na FREEBET karticu. Korišćenje FREEBET sredstava se razlikuje od ONLINE sredstava na sledeći način:

Dobili ste nagradu u vrednosti od 500RSD. Ta sredstva se nalaze na FREEBET nalogu i možete ih koristiti isključivo za klađenje i to bez ikakvog uslova (možete odigrati 5 tiketa za po 100RSD, 1 tiket za 500RSD …), možete ih trošiti u bilo kom trenutku bez vremenskog ograničenja ili isteka, no bitno je da ta sredstva ne mogu da se isplate sa naloga.

PRIMER: Od tih 500RSD odigrali ste tiket u vrednosti od 300RSD za kvotu 10, dobitak je 3000RSD (na FREEBET nalogu trenutno preostaje 200RSD). Ukoliko tiket bude dobitan, uplata tog tiketa se vraća/oduzima od dobitka i stanje na FREEBET nalogu će ponovo biti 500RSD, a ostatak dobitka 3000RSD-300RSD=2700RSD se prebacuje na Vašu ONLINE karticu i taj novac Vam je dostupan za sve transkacije (uplate tiketa, isplate sa naloga) dok sredstva na FREEBET karticu su Vam ponovo dostupna u celosti, u ovom slučaju 500RSD.

Formula za FREEBET karticu je sledeća:

DOBITAK – UPLATA = ONLINE kartica (raspoloživa sredstva)

DOBITAK – RAZLIKA DOBITKA I UPLATE = FREEBET kartica (povrat uplate)

FREEBET kartica je jasno vidljiva kada kliknete na Vaše ime (zaokruženo plavim pravougaonikom)

slika1

Ili kada kliknete na „Profil“ gde se nalaze svi Vaši bitni podaci, označeno plavom strelicom možete jasno videti stanje FREEBET kartice

freebet2