Način uplate

Uplatu sredstava na Vaš nalog možete izvršiti uplatom u bilo kojoj banci ili pošti.

Za uplatu sredstava na Vaš nalog procedura je sledeća:

Na uplatnici unesite željeni iznos i popunite je sledećim podacima

Uplatilac: Ime i prezime, adresa
Svrha uplate: Uplata na račun igrača
Primalac: Dan Plus International DOO, Kisačka 82, 21101 Novi Sad
Računi primaoca:

165-700589113796 Hypo Alpe Adria Banka
105-000000001185854 Aik Banka
205-000000022891118 Komercijalna banka
200-2630480101934-23 Poštanska štedionica* (Danas uplaćena sredstva realizuju se sutra u 9h)
265-201031000675178 Raiffeisen banka
160-000000044675269 Banca Intesa
325-9500700038776-73 OTP banka

* Za uplate u poštama na tekući račun 200-2630480101934-23, provizija se ne naplaćuje
Napomena: Obrada uplate zavisi od banke ili pošte i može trajati par dana. Sve uplate primljene subotom posle 12h će biti primljene na obradu u ponedeljak.

Primer uplatnice:

PRIMER POPUNJENE UPLATNICE